Strengere eisen in de gemeente Bergen
Strengere eisen in de gemeente Bergen Foto: Eigen

Huisvesting arbeidsmigranten strenger gereguleerd

Algemeen Maatschappelijke discussie Ondernemers Politiek

Nieuw Bergen | Als het aan de gemeente Bergen ligt zullen in de dorpskernen niet meer dan twee woningen per straat gebruikt mogen worden ter huisvesting van arbeidsmigranten. Bovendien acht de gemeente het onwenselijk om grootschalige huisvesting toe te staan in de buitengebieden. De gemeenteraad zal hierover binnenkort nog moeten instemmen.

De gemeente Bergen heeft dus nieuwe regels opgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten en daarin is bepaald dat in straten in de kernen maximaal twee woningen bestemd mogen zijn voor kamerbewoning door buitenlandse werknemers. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan, dat In uitzonderlijke gevallen van deze regel afgeweken kan worden.

Op overlast voor de omgeving zal streng worden toegezien en nieuwbouw voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt alleen toegestaan bij bedrijven van lokale ondernemers. Het herinrichten van bestaande agrarische gebouwen tot appartementen voor buitenlandse arbeiders is mogelijk, onder voorwaarde dat deze werknemers bij het betreffende bedrijf werkzaam zijn.

Aan grootschalige huisvesting wil de gemeente niet meewerken. Evenmin wil de gemeente dat arbeidsmigranten in alternatieven, zoals stacaravans en tenten worden ondergebracht, en huisvesting op campings, recreatie- en bungalowparken is eveneens niet toegestaan.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT