Afbeelding
Foto: eigen

Bijna alle wegen in het buitengebied van gemeente Bergen 60km

Algemeen Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Nog voor het einde van dit jaar wordt de maximale snelheid van 60 kilometer per uur buiten de bebouwde kom in heel de gemeente Bergen ingevoerd. Alleen de rijksweg N271 en de Beltweg in Siebengewald blijven een 80km weg. 

Conform het collegebesluit van 14 maart 2023 is er ook een subsidietoekenning voor de aanpak van de Siebengewaldseweg / Gochsedijk. Deze valt nu ook onder de nieuwe regeling. Er komen op de Siebengewaldseweg drie snelheidsvertragende plateaus en ook zal er gekeken worden welke extra verkeersremmende maatregelen er verder nodig zijn. 

Bovendien is er een uitzondering op de Sintelenberg en De Kamp (Aijen) die in het vigerende verkeersbeleidsplan van de gemeente zijn aangewezen als erftoegangswegen (ETW). Hier blijft na besluitvorming 30 kilometer per uur de maximum toegestane snelheid.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT