LOB van Gennep gebied
LOB van Gennep gebied Foto: CS

Meer onderbouwing nodig voor project Lob van Gennep

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Het Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en Mook en Middelaar en waterschappen Limburg en Aa en Maas willen de dijken in de Lob van Gennep verbeteren omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. Ook willen ze de waterbergende functie en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. Voordat de minister over het project besluit, worden de milieugevolgen onderzocht.

Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de dijkversterking in de Lob van Gennep moet de doelen goed onderbouwen en duidelijk omschrijven waarom de waterbergende functie van het gebied belangrijk is. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het rapport.

In de omgeving van de Lob van Gennep is veel weerstand tegen de plannen. Vooral het feit dat het gebied een waterbergende functie heeft ligt gevoelig. De Commissie adviseert helder en duidelijk te omschrijven waarom deze waterbergende functie belangrijk is en wat dit betekent voor de inwoners van het gebied.

Nadat eerder twaalf alternatieven zijn bekeken, willen de betrokken overheden in het milieurapport nu drie alternatieven onderzoeken. De Commissie adviseert te beschrijven of en hoe de milieugevolgen een rol speelden bij eerder gemaakte keuzes.

Lees hier het volledig advies >>>

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT