Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen wordt het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt
Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen wordt het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt Foto: Gemeente Bergen

Definitief bestemmingsplan Wells Meer in de maak

Algemeen Duurzame energie

Nieuw Bergen | Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen opgesteld voor Energielandgoed Wells Meer lagen van 8 oktober tot en met 18 november ter inzage bij het gemeentehuis van Bergen. Iedereen had de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

Tijdens deze termijn heeft de gemeente diverse zienswijzen van inwoners, belangengroeperingen en andere betrokkenen ontvangen. Naar aanleiding van de ontvangen suggesties wordt het definitieve bestemmingsplan uitgewerkt en naar verwachting ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in februari 2021. Vervolgens zullen de vergunningen worden verleend.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT