Locatie waar de nieuwe rotonde moet komen
Locatie waar de nieuwe rotonde moet komen Foto: Google streetview

Weer vertraging aanleg rotonde Well

Algemeen Politiek Maatschappelijke discussie

Well | Wederom loopt de aanleg van de rotonde in Well flinke vertraging op, ditmaal rondom de stikstofdepositie. Door een verplaatsing van 200 meter is er een kleine wijziging ontstaan op de stikstofbelasting waardoor er nog niet gestart kan worden. De gemeente Bergen en provincie Limburg zijn in gesprek met elkaar hoe dit op te lossen. Eerder is door de verantwoordelijke gedeputeerde aangegeven dat als ze tegen een probleempje aanliepen ze bij hem konden aankloppen. Deze gedeputeerde heeft inmiddels echter het politieke toneel verlaten waardoor het nu afwachten is wanneer hierover een nieuw besluit wordt genomen. 

Stand van zaken
De N271 ligt heel dicht bij Natura2000 gebied de Maasduinen. Daarom moet er rekening worden gehouden met de maatregelen rondom stikstofdepositie (het neerslaan van stikstof uit de lucht op een oppervlakte), zowel ten tijde van de uitvoering als na openstelling van de rotonde. Zodra de gesprekken over de maatregelen zijn afgerond, kunnen verdere onderzoeken buiten worden uitgevoerd en kan de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

Ook worden de komende periode de contracten voor de aanbesteding van de werkzaamheden opgesteld en gepubliceerd. Aannemers kunnen een aanbieding opstellen. Die bestaat uit een prijsaanbieding en een Plan van Aanpak. Nadat de verschillende aanbiedingen ontvangen zijn, zal het projectteam de ingediende stukken van de aannemers beoordelen en het werk gunnen. Wanneer de aannemer bekend is, zal deze een paar maanden bezig zijn met voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke start van de uitvoering staat voorlopig gepland in de tweede helft van 2021. De exacte datum is nog niet bekend. Deze is afhankelijk van de planning van de aannemer en de te doorlopen procedures.

Planning
De voorlopige planning is als volgt:
Planvoorbereidingsfase: tot en met 2kwartaal 2021
Realisatiefase: start kwartaal 3 of 4 van 2021
Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT