Afbeelding
Foto: Chris Smits

Beeldkwaliteitsvisie voor de N271

Algemeen Politiek Maatschappelijke discussie

Burgemeester en wethouders hebben de concept Beeldkwaliteitsvisie N271 vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de vraag van de gemeenteraad om een integrale visie te maken voor de ‘Poort van Nieuw Bergen’. Het college heeft daarop besloten een visie voor de gehele N271, het gedeelte dat in de gemeente Bergen ligt, te ontwikkelen. Het concept is tot stand gekomen in overleg met Provincie Limburg en getoetst aan het gemeentelijke welstandsnota door een onafhankelijke organisatie.

Doel
Op korte termijn vinden een aantal ontwikkeling plaats op en in de directe omgeving van de N271. Denk aan de dijkversterking, de nieuwe rotonde bij Well en woningbouwontwikkelingen. De visie geeft meer sturing aan de toekomstige vraagstukken en ontwikkelingen rondom de N271, helpt om de N271 en omgeving door te ontwikkelen naar een aantrekkelijk en vitaal landschap, zorgt voor samenhang en structuur.

Basis
Bij de opbouw van de visie is rekening gehouden met eerder vastgestelde plannen en ontwikkelingen zoals de Omgevingsvisie Bergen 2030, de Landschapsvisie Maasdal, de regionale Woonvisie en de regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.

De N271
Van oorsprong is deze weg een oude Napoleonsweg die Maastricht verbond met Nijmegen. De N271 werd aangelegd omstreeks 1840. Destijds een smalle weg, aangekleed met laanbomen. In de loop der jaren werd de N271 een belangrijke verbinding tussen Venlo en Nijmegen. De weg werd breder, bomen stonden in de weg en werden gekapt. Door de aanleg van de A73 veranderde de functie van de N271 van een verkeersader naar een gebiedsontsluitende functie. De beleving van het landschap waardoor de N271 loopt is afwisselend: op sommige plekken door de Maasduinen, op andere plekken een panoramisch uitzicht over het Maasdal. Dit typische open-gesloten karakter van de weg wil Gemeente Bergen behouden en versterken.

Procedure
De Beeldkwaliteitsvisie N271 ligt van 24 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage. Vervolgens worden de reacties verwerkt. Daarna leggen burgemeester en wethouder de (eventueel aangepaste) concept Beeldkwaliteitsvisie N271 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Teksten afbeelding: Gemeente Bergen

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT