Afbeelding
Foto: WML

Informatiebijeenkomst dijkversterking Well

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Well | Op donderdagavond 15 juli organiseert Waterschap Limburg van 19.30 tot 21.00 uur een ‘live’ bijeenkomst in MFC De Buun over de dijkversterking in Well. Het programma bestaat uit twee onderdelen: Bijpraten over de aanscherpingslocaties in Well, zoals De Paad, Kasteelsehof en de begraafplaatsmuur in Oud Well. Voordat het waterschap echt kan beginnen aan de planuitwerkingsfase wordt sinds september 2020 voor deze plekken het voorkeursalternatief verder uitgewerkt. 

Aankondiging van gebiedsgerichte aanpak zal door bestuurders Jos Teeuwen (Waterschap Limburg) en Antoon Splinter (Gemeente Bergen) verzorgd worden. De dijkversterking, groene rivier en andere ontwikkelingen in het gebied rondom Well hangen zodanig samen, dat deze het beste in één keer goed geregeld kunnen worden. Het waterschap gaat daarin samenwerken met andere overheden zoals de gemeente, provincie en het Rijk. 

Inschrijven
In verband met coronamaatregelen is het nodig dat de organisatie van tevoren weet hoeveel mensen er komen.
Daarom dient u zich van tevoren digitaal aan te melden via deze link >>>>

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT