Tijdens een wandeling over Landgoed Arcen kunnen
de werkzaamheden er heftig uitzien
Tijdens een wandeling over Landgoed Arcen kunnen de werkzaamheden er heftig uitzien Foto: Henk Heijligers

Forse bomenkap op Landgoed Arcen

Algemeen Natuur

Arcen | Tijdens het wandelen over Landgoed Arcen zien wandelaars wellicht al de gekleurde symbolen op de bomen. Dit zijn de voorbereidingen voor de werkzaamheden waarmee Het Limburgs Landschap in januari is begonnen. Om het bos klimaatbestendig te maken worden er in totaal 3778 bomen gekapt. Dit zijn voor het grootste deel slechte, zieke en dode bomen. Tijdens een wandeling door het gebied kan dit er heftig uitzien, maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk om het bos te kunnen behouden voor de toekomst. In het naastgelegen gebied zijn deze ingrepen de afgelopen jaren al gedeeltelijk uitgevoerd, en daar is te zien hoe mooi het resultaat is.

Het huidige bos en met name de bosbodem heeft zich niet voldoende kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Door extreme droogte, hevige regenval, extreme kou, ziektes en de komst van invasieve exotische dieren en planten hebben veel bomen het moeilijk en sterven. Om het bos toch klimaat- en daarmee toekomstbestendig te maken moet Het Limburgs Landschap ingrijpen en het bos gaan verjongen. Dat wordt gedaan door het uitdunnen van het bos en het aanplanten van verschillende specifieke boomsoorten. 

Een bos groeit erg langzaam, dus Het Limburgs Landschap moet nu de eerste stappen zetten om het bos toekomstbestendig te maken. Sommige bomen moeten worden gekapt, maar niet alle dode bomen worden uit het bos verwijderd. In dood hout zitten verschillende mineralen waarvan het leven in het bos kan profiteren. Het dode hout met veel mineralen blijft daarom liggen. De gekapte bomen die uit het bos worden gehaald worden verkocht. Veel van deze bomen zijn ooit op de droge zandgrond aangeplant en waren bedoeld als mijnhout. Boomstammen worden niet verkocht aan biomassacentrales, de opbrengsten worden juist gebruikt om te kunnen investeren in natuur.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT