Afbeelding
Foto: eigen

Prijsvraag voor ontwerp waterpaviljoen

Algemeen Ondernemers Politiek Recreatie & Toerisme

Het gebied Seurenheide in Well is onderdeel van Maaspark Well. In de eerder vastgestelde ‘Gebiedsvisie Seurenheide’ neemt een nieuw waterpaviljoen een belangrijke plek in.

De locatie van dit horecapunt is aan de Waterboulevard Maaspark Well, bij de trappenpartij die het Leukermeer en zwemplas Seurenheide met elkaar verbindt. Hier is sprake van een unieke locatie die vraagt om een verrassende invulling. Daarom heeft Gemeente Bergen een prijsvraag uitgeschreven.

Wat zoekt de gemeente?
De gemeente wil op deze plek ruimte creëren voor ontmoeting, ontspanning en kleinschalige economische ontwikkeling. Naast het waterpaviljoen is er ruimte voor exploitatie van het dagstrand en kleinschalige verblijfsrecreatie. Voor het waterpaviljoen geldt dat het een uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar horecapunt moet worden. Een ‘blikvanger’ waarbij ook rekening wordt gehouden met de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden.

Een prijsvraag
Mede daarom heeft Gemeente Bergen gekozen voor een openbare ontwerpprijsvraag onder architecten. De gemeente wordt daarbij begeleid door Architectuur Lokaal, een onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor bouwcultuur. Meer informatie over deze prijsvraag kunt u lezen op de website van Architectuur Lokaal, https://arch-lokaal.nl/waterpaviljoen-seurenheide/

Het winnend ontwerp
De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury met kennis over architectuur, landschap en bedrijfsvoering. Ook wordt een tentoonstelling georganiseerd voor belangstellenden die de jury advies kunnen geven over de ingediende ontwerpen.

Omstreeks november 2022 is het winnende ontwerp bekend. Uitgangspunt van Gemeente Bergen is om dat ontwerp ook te realiseren.