Afbeelding
Foto: eigen

Zelfrealisatie moet verlies Mosaïque-oost dekken

Algemeen Politiek

Nieuw Bergen | De gemeente is voornemens om de oost-plint van Mosaïque zelf te gaan ontwikkelen, maar zal er tevens een ontwikkelaar worden gezocht die ruim 4,5 miljoen euro zal moeten gaan investeren. In de plannen wordt gesproken over de bouw van 20 tot 25 levensloopbestendige middeldure (huur)appartementen voor één- en tweepersoons huishoudens. In de stukken spreekt de gemeente zichzelf tegen als het gaat om het terugbrengen van de structurele leegstand, aangezien er waarschijnlijk wel horeca vierkante meters terug komen in de nieuwe plannen.   

In een raadsinformatiebrief geeft het college aan dat:
Voor de ontwikkeling is meerdere malen een concept grondexploitaties opgesteld, met een tekort van om en nabij € 1,5 miljoen. Mede door het binnen halen van de provinciale subsidie in het kader van het kader van Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) kon dit tekort worden gehalveerd tot ongeveer € 750.000. Medio 2021 is deze exploitatie en daarop gebaseerd bouwplan via marktconsultatie bij 2 partijen gecheckt op haalbaarheid en realiteit. Hieruit bleek dat de ontwikkeling, enkel via grondexploitatie, inderdaad voor de gemeente niet winstgevend, of zelfs kostenneutraal kan worden afgesloten, maar het geraamde verlies reëel is en zal moeten worden genomen als de ontwikkeling gewenst is. 

Wij hebben daarop besloten om een alternatieve strategie te bewandelen, namelijk dat de gemeente voor zowel de grondexploitatie als ook de opstalexploitatie (mede) aan de lat staat. Deze optie is ook eerder verkend en hiervoor is een businesscase opgesteld. Dit levert nog steeds een negatieve grondexploitatie op, maar een positieve opstalexploitatie. Bovendien is op deze manier de invloed op de ontwikkeling maximaal. De ontwikkelstrategie is daarom eind 2021 aangepast en heeft ons doen besluiten over te gaan tot actieve (gefaseerde) verwerving en zelfrealisatie van het project Mosaïque-oost.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 7 juni zal de gemeenteraad moeten instemmen met een extra budget van 857.000 euro.

POLL


Welk type nieuwbouw moet er komen bij Mosaïque-oost?


Sociale huurwoningen

Starterswoningen koop

Starterswoningen huur

Luxe appartementen koop

Luxe appartementen huur

Levensloopbestendige 1-2persoons woningen huur

Levensloopbestendige 1-2persoons woningen koop