De eerste 30 km stickers werden aangebracht op de kliko's
De eerste 30 km stickers werden aangebracht op de kliko's Foto: Chris Smits

Stickers waarschuwen automobilisten

Algemeen Maatschappelijke discussie VIDEO

Nieuw Bergen | Op initiatief van de Dorpsraad Nieuw Bergen is er een pilot gestart om de straten veiliger te maken. De actie is bedoeld om bewustwording te creëren bij automobilisten en ervoor te zorgen dat zij zich aan de maximum snelheid houden.

Veel weggebruikers gaan er nog van uit dat de maximum snelheid binnen de bebouwde kom nog steeds gewoon 50 kilometer per uur  is, terwijl dat op de meeste wegen inmiddels is teruggebracht naar 30 kilometer per uur door zogenaamde ‘Zone 30’ verkeersborden. Deze werden eerder gebruikt voor afgebakende woonerven en woonwijken, maar nu in het grootste deel van de bebouwde kom gelden. Uitzondering hierop is bijvoorbeeld de Siebengewaldseweg waar nog wel 50 gereden mag worden.

Tijdens de eerste ronde blijkt dat de stickeractie erg gewaardeerd wordt door de buurtbewoners van de Vogellaan. Hoewel veel bewoners op vakantie zijn was de stickeractie al een succes die op veel bijval kon rekenen. “We schrijven de adressen op van mensen die niet thuis waren en zullen deze op een later tijdstip nog een keertje bezoeken”, aldus Richard Fassotte, die namens de dorpsraad op pad was om de stickers te verdelen.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT