Strengere regels voor carbidschieten in gemeente Bergen
Strengere regels voor carbidschieten in gemeente Bergen Foto: Chris Smits

Carbidschieten strenger gereguleerd

Algemeen Maatschappelijke discussie Hobby & vrijetijd Jeugd voor Jeugd

Nieuw Bergen | De gemeente Bergen heeft, naar aanleiding van klachten afgelopen jaarwisseling, de mogelijkheid onderzocht om de regulering rond het carbidschieten in de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te scherpen. Met name zouden er afstandsregels in moeten worden opgenomen om overlast te voorkomen.

Cardbidschieten in de gemeente Bergen was vrij toegestaan, maar mocht alleen buiten de bebouwde kom. Van tevoren informeerde je omwonenden, die daar eventueel overlast van zouden kunnen ervaren. Ook diende er voldoende afstand te worden gehouden van bebouwing, dieren en wegen, waardoor gevaar of hinder voor mensen en dieren, gebouwen en milieu voorkomen werd.

Nu worden de regels aangescherpt en is carbidschieten alleen nog maar toegestaan op 11 november en tijdens de jaarwisseling. Bovendien moeten de knalliefhebbers dit drie weken van tevoren aanmelden bij de gemeente, zodat deze kan controleren op veiligheid. Ook moet aan enkele voorwaarden moet worden voldaan. Zo dient de eigenaar van de locatie toestemming te verlenen en moet deze locatie minimaal 300 meter afstand hebben van gebouwen of dierenverblijven. Verder moet er een vrij schootsveld van 250 meter beschikbaar zijn en mogen de carbidbussen een inhoud van 40 liter niet overschrijden.