Afbeelding
Foto: WML

Voorbereiding dijkversterking Nieuw Bergen

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Nieuw Bergen | Waterschap Limburg begint met de voorbereiding voor de dijkversterking in Nieuw Bergen. Die voorbereiding bestaat met name uit boringen waar de leidingen voor elektriciteit, water, telefoon en wellicht ook gas komen te liggen. De eerste werkzaamheden worden uitgevoerd in het gebied Kerkstraat, Daem van Kekenstraat, Lindenlaan en de Rijksweg. Een aannemer van de leidingbeheerders (Enexis, WML, Ziggo en KPN) voert de werkzaamheden uit. De direct betrokkenen ontvangen voordat de werkzaamheden beginnen een brief met informatie.

Werkzaamheden
In de week van 10 oktober begint de aannemer met het aanvoeren van de materialen en het inrichten van het werkterrein. In de week van 17 oktober start hij met de gestuurde boringen tussen Kerkstraat en Daem van Kekenstraat, tussen Kerkstraat en Lindenlaan en onder de Rijksweg N271 door.

Het realiseren van de boringen duurt ongeveer één week. Aansluitend gaan de leidingbeheerders de nieuwe leidingen aanleggen. Op www.bergen.nl staat een plattegrond met de locaties van de diverse werkzaamheden. In dit gebied zijn ook de waterleidingen van WML toe aan vervanging. Tijdens de bovenstaande werkzaamheden worden daarom ook de waterleidingen vervangen. 

Op de afbeelding zijn de rode lijnen de drie boringen. De blauwe lijn is het tracé waar leidingen komen te liggen. De groene lijn is de toekomstige kering / dijk.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT