Trotse kersverse natuurgidsen ontvangen hun welverdiende certificaat
Trotse kersverse natuurgidsen ontvangen hun welverdiende certificaat Foto: Marian Vink

IVN Regio Maasdal heeft er 17 natuurgidsen bij

Algemeen Hobby & vrijetijd Natuur

Heijen | In 2019 is de natuurgidsenopleiding (NGO) van start gegaan als een samenwerking binnen de regio IVN-afdelingen van Maas en Niers, Maasvallei, Maasdorpen, Groene Overlaat, Maasduinen en Grave. De NGO is begonnen met ruim 30 deelnemers. Door corona werd de afronding pas in november 2022 gerealiseerd. Begrijpelijk is dat verschillende deelnemers door wijzigingen (privé, werk of verhuizing) tussentijds de NGO hebben verlaten of niet helemaal hebben kunnen afronden.

De natuurgidsen zijn nu volwaardig opgeleide gidsen, die een excursie of andere activiteit binnen IVN kunnen oppakken. Zij zijn geschoold in onder andere dierenrijk, landschapsvorming, vogels, mens-milieu en maatschappij, didactiek, het ecosysteem water, populaties en kringlopen, ecologie, planten determineren, bloembouw, bestuiving en bevruchting, vruchten en zaden, bodemdieren, amfibieën en reptielen, insecten, spinachtingen en nog veel meer.

Als NGO-groep hebben de cursisten in alle IVN-regio’s een natuurgebied bezocht om daar onder de bezielende leiding van Ben van Dinther of Sjoerd de Boer te oefenen en praktiseren in het gidsen. Onder begeleiding van hun mentoren zijn de cursisten op pad gegaan in hun eigen onderzoeksgebied. In het groene hart van de 17 overgebleven examenkandidaten is het vuurtje blijven wakkeren.

Op 26 november hebben de kandidaten hun kennis en kunde toonbaar gemaakt aan de examencommissie. Elke groep heeft zijn verslaglegging en rapport over hun onderzoeksgebied toegelicht. In de middag hebben de cursisten in D’n Toomp aan het publiek, besturen van alle IVN afdelingen, genodigden, gezinsleden en andere aanwezigen hun prachtige presentaties getoond.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT