Afbeelding
Foto: Eigen

PVDA Gennep stopt uit onvrede met provinciale koers

Algemeen Politiek

De Gennepse PVDA fractie stopt ermee, en gaat verder als lokale partij. De PVDA leden uit het Niers-stadje kunnen zich niet vinden met de deelname van de partij aan de provinciale coalitie zonder Groen-Links. 

Lees hier de verklaring:

Beide raadsleden van de fractie PvdA Gennep (Joy Hillebrand en ondergetekende) hebben na een zorgvuldige afweging en met een groot gevoel van teleurstelling besloten om het lidmaatschap van de PvdA op te zeggen.

De directe aanleiding is gelegen in de coalitievorming in de provincie Limburg na de provinciale statenverkiezingen van 15 maart jongstleden. De PvdA liet er landelijk, maar ook in Limburg geen twijfel over bestaan dat samenwerking en samen optrekkenmet GroenLinks, voor, tijdens en na de Provinciale-Statenverkiezingen het uitgangspunt was. De PvdA ledenhebben zich in 2022 met een grote meerderheid uitgesproken voor deze samenwerking. Dit werd ook breed uitgedragen in de campagne in aanloop naar de verkiezingen en resulteerde onder andere in een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamer.

Groot was dan ook onze verbazing en verontwaardiging dat de PvdA Limburg na de verkiezingen bij de eerste de beste gelegenheid tijdens de coalitieonderhandelingen GroenLinks liet vallen en besloot verder te praten met BBB, VVD, CDA en de SP. Een poging van de PvdA Gennep door middel van een brief om PvdA Limburg op andere gedachten te brengen heeft helaas niets opgeleverd. Ook vanuit de landelijke partijtop hebben we geenenkele steun of zelfs maar een reactie mogen ontvangen. Naast het feit dat de PvdA Gennep dit beschouwt als een beschamende vorm van kiezersbedrog zijn wij ook van mening dat hiermee de linkse samenwerking en daarmee de kans op een krachtige progressieve beweging in de kiem wordt gesmoord. De PvdA laat hiermee de sociaaldemocratie in de steek.

Daarom hebben wij besloten om te breken met de PvdA en verder te gaan als lokale sociaaldemocratische partij met de naam Rood Groen Lokaal. Als lokale partij zullen wij actief de samenwerking zoeken met de Gennepse leden van GroenLinks. Omdat onze burgerraadsleden en actieve steunfractie in deze stap volledigachter ons staan, hebben wij er alle vertrouwen in dat wij de traditie van de sociaaldemocratie in Gennep voort kunnen zetten. Zo willen wij als vanouds opkomen voor de mensen in de gemeente Gennep die ons het hardst nodig hebben.

Luc Brouwers
Fractievoorzitter Rood Groen Lokaal

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT