Gratis toegang Museum Petershuis

Archiefbericht

Vanaf 1 januari 2015 is Museum Het Petershuis in Gennep gratis toegankelijk. Alleen voor bijzondere activiteiten zal nog een toegangsprijs worden gevraagd. Het museumbestuur heeft hiertoe besloten om meer mensen in de gelegenheid te stellen het museum te bezoeken. In plaats van een vaste entreeprijs wordt voortaan aan de bezoekers een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het interieur van Museum Het Petershuis is in de afgelopen anderhalf jaar grondig vernieuwd. De uitstalling van de historische collectie is gemoderniseerd, de verzameling is uitgebreid en er is een hele verdieping gewijd aan de voor Gennep zo belangrijke spoorwegverbinding, beter bekend als het Duits Lijntje. Gemiddeld om de vijf weken is er een nieuwe expositie op het gebied van de moderne kunst; erkende kunstenaars uit de regio en daarbuiten tonen dan hun werk. Dit is allemaal mogelijk door de inzet van zo'n 50 vrijwilligers, financiële bijdragen van de vrienden van het museum en door een bescheiden subsidie van de gemeente. Ook de inkomsten uit kaartverkoop droegen wezenlijk bij aan de exploitatie van het museum. Maar de toegangsprijs vormde voor te veel mensen een belemmering om een bezoek aan het museum te brengen. Doordat die drempel nu is weggenomen rekent het museumbestuur op een forse toename van het aantal bezoekers. Tevens wordt gehoopt op een hogere opbrengst van de vrijwillige bijdragen, voldoende om de derving van inkomsten uit kaartverkoop te compenseren. De maatregel geldt voorlopig voor het jaar 2015; in de loop van het jaar wordt bezien of de gratis toegang ook daarna kan worden gehandhaafd. 10888489_439750789507235_7773098228603872287_n

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT