Gezocht: Particuliere woningen voor huisvesting vluchtelingen

Archiefbericht

Oproep B&W Bergen Deze week ontvangen eigenaren van een onbewoonde woning in de gemeente Bergen (L) een verzoek om medewerking te verlenen bij de opvang van vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders. Door het toenemend aantal statushouders is de druk op de sociale huurwoningsector toegenomen. De taakstelling van gemeenten voor het huisvesten van statushouders groeit. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen (L) onderzoekt daarom hoe zij een bijdrage kan leveren aan de oplossing van dit maatschappelijke probleem. De gemeente wil deze taakstelling uitvoeren zonder de bestaande voorraad huurwoningen extra te belasten door huisvesting te zoeken buiten de woningvoorraad van de woningbouwcorporatie. Toename jaarlijkse taakstelling Ieder jaar biedt de gemeente Bergen (L) huisvesting aan zo’n 8 tot 10 statushouders. Sinds vorig jaar is dit aantal toegenomen tot zo’n 25 personen per jaar. De verwachting is dat dit aantal het komende jaar verder toeneemt. Zeker is dat de gemeente het eerste halfjaar van 2016 aan 16 personen huisvesting moet bieden. De gemeente Bergen (L) voldoet, in samenwerking en overleg met woningbouwcorporatie Destion, ieder jaar aan de taakstelling. Maar om hier aan te blijven voldoen wordt nu gekeken naar alternatieve mogelijkheden voor huisvesting buiten de bestaande huurwoningen om. Geschikte panden Het onderzoek richt zich op panden die volgens gemeentelijke gegevens leegstaan. Het pand moet voor bewoning geschikt zijn, of eenvoudig bewoonbaar gemaakt kunnen worden en vallen onder de subsidiabele huurprijs van € 710,68. De verhuur van de panden verloopt via de woningbouwcorporatie. De beheervergoeding die normaal gesproken hiervoor betaald moet worden, neemt de gemeente voor haar rekening. De eigenaren van het pand worden hiermee ontlast van de zakelijke communicatie met de gebruikers, administratieve verplichtingen en controles. De verhuurperiode kan in overleg bepaald worden, maar de voorkeur gaat uit naar een termijn van minimaal 1 jaar.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT