Afbeelding
Foto: TV Schijndel

Gemeenteraad over huisvesting arbeidsmigranten

Openbare publicatie Politiek

Gennep | De gemeenteraad van Gennep is zich ervan bewust dat beleid voor het huisvesten van groepen internationale werknemers hoge prioriteit heeft. Tijdens de afgelopen raadsvergadering stond over hoe om te gaan met de groeiende groep arbeidsmigranten, waarvan een deel seizoenswerk verricht, maar een groot deel ook langer in Gennep werkt, hoog op de agenda. 

Het college had voorgesteld om zich “verantwoordelijk” te voelen voor de huisvesting van deze groep, maar de meerderheid van de raad vond dat te dwingend. Het werd gewijzigd in een “streven naar”, in de wetenschap dat het probleem alleen door samenwerking in de regio kan worden opgelost. Iedereen wil niet alleen concentraties in woonwijken voorkomen, maar ook al te grote opvanglocaties elders. Het maximum werd gesteld op 250 personen per locatie buiten de woonwijken. Voor locaties boven de 25 personen zal steeds de gemeenteraad aan zet zijn. Daarnaast heeft de raad beslist dat er de komende maanden gesprekken worden aangegaan met de inwoners van de gemeente.

Het voorstel om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen, zodat er ook echt opgetreden kan worden tegen misstanden bij kamerbewoning, werd aangenomen met alleen de fractie van de PvdA tegen.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT