Met het onthullen van de plaquette werd het project officieel afgerond
Met het onthullen van de plaquette werd het project officieel afgerond Foto: Eric van Roy

Herinrichting bovenloop Tielebeek afgerond

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Natuur

Milsbeek | Waterschap Limburg en gemeente Gennep hebben de bovenloop van de Tielebeek (van de oude Rijksweg N271 tot de Diepen) duurzaam en klimaatbestendig (her)ingericht. De natuurbeek vormt nu een robuust en veerkrachtig watersysteem. Donderdag 14 april was de oplevering van het project.

Het beekprofiel is verruimd en het rioolstelsel is aangepast. Tijdens hevige regenval wordt gemengd rioolwater nu tijdelijk opgevangen in de kwaliteitsbuffer langs de N271. Dit water wordt vervolgens teruggeleid naar de zuiveringsinstallatie. Zo wordt bijgedragen aan een schonere Tielebeek. Daarnaast is de kans op lokale wateroverlast voortaan kleiner en zorgen de aanpassingen voor een grotere biodiversiteit, waar meer planten en diersoorten zich thuis voelen.

De komende jaren werkt de gemeente verder aan een gescheiden rioolstelsel in Milsbeek. Het regenwater wordt dan opgevangen en vastgehouden in de aangelegde buffer bij het Rozenbroek.