De gemeentelijke belastingen zijn weer vastgesteld
De gemeentelijke belastingen zijn weer vastgesteld Foto: Fred Fransen

Gemeentelijke belastingen 2023 gemeente Bergen

Openbare publicatie Politiek

Nieuw Bergen | In de vergadering op 13 december heeft de Bergense gemeenteraad de tarieven van de gemeentelijke belastingen 2023 vastgesteld. Deze tarieven gelden met ingang van 1 januari 2023. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende belastingen.

Onroerend zaakbelasting
Elk jaar wordt de WOZ-waarde van objecten vastgesteld, deze WOZ-waarde is bepalend voor de onroerend zaakbelasting. In 2023 betaalt de eigenaar van een woning 0,08744% van de WOZ-waarde.
Een voorbeeld:
Bedraagt de WOZ-waarde van de woning € 300.000,- , dan bedraagt de onroerend zaakbelasting 0,08744% van € 300.000,- = € 262,-. Voor eigenaren en gebruikers van andere objecten, bijvoorbeeld bedrijfspanden, gelden andere tarieven.

Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht
Het vastrecht is, in vergelijking met 2022, niet verhoogd en bedraagt € 127,-. De tarieven voor het ledigen van de Gft- en restafvalcontainer zijn wel verhoogd vanwege hogere verwerkingskosten van het afval. De tarieven voor het ledigen in 2023 bedragen per keer:
Gft-container 25 liter € 4,16
Gft-container 80 liter € 5,76
Gft-container 140 liter € 7,48
Restafvalcontainer 40 liter € 5,03
Restafvalcontainer 80 liter € 6,61
Restafvalcontainer 140 liter € 8,97
Restafvalcontainer 240 liter € 12,91

Rioolheffing
De rioolheffing 2023 is vastgesteld op € 261,35.

BsGW
Gemeente Bergen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De uitvoering van de bovenstaande verordeningen is ondergebracht bij de BsGW. Dit betekent dat u begin 2023 van de BsGW een aanslag ontvangt voor de gemeentelijke belastingen.

Meer informatie over alle gemeentelijke belastingen is te lezen op www.bergen.nl/belastingen

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT