Het wandelpad zal tijdelijk worden afgesloten
Het wandelpad zal tijdelijk worden afgesloten Foto: Google

Afsluiting wandelpad Horsterbeek

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Natuur

Siebengewald | Waterschap Limburg werkt aan een klimaatrobuuste Eckeltsebeek. Er worden maatregelen genomen in de Eckeltsebeek en een aantal zijbeken om de waterafvoer beter te kunnen beheersen. Ook in de Horsterbeek worden maatregelen genomen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van slib, reinigen van bestaande duikers en het aanpassen van het profiel. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt het wandelpad langs de Horsterbeek tijdelijk afgesloten. 

Naar verwachting zullen de werkzaamheden op 9 januari starten. Dit is echter afhankelijk van het weer. Met regen en vorst kunnen de werkzaamheden niet plaatsvinden. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, gaat het pad weer open. Naar verwachting zal dit medio februari zijn. 

Op onderstaande kaart staat in het geel het afgezette stuk wandelpad weergegeven. Dit is tussen wandelknooppunt 71 en 74 (inclusief tussenliggende knooppunten 89, 80 en 72).


Op www.wandelnet.routemaker.nl/routeplanner/wandelen kan je de wandelknooppunten vinden. 
Kijk op www.waterschaplimburg.nl/eckeltsebeek voor meer informatie over het project.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT