Verkeershinder wordt tot een minimum beperkt
Verkeershinder wordt tot een minimum beperkt Foto: Gemeente Bergen

Werkzaamheden Hengeland, Venweg en Geysselberg

Openbare publicatie

Afferden/Wellerlooi | Op dit moment brengt de gemeente Bergen bermverharding aan langs het Hengeland in Afferden en langs de Venweg en de Geysselberg in Wellerlooi. De bermen van genoemde wegen worden gedeeltelijk voorzien van een rij grasbetonblokken. Met deze maatregel wordt overlast en gevaarlijke situaties als gevolg van onregelmatige bermen, op deze locaties voorkomen.

Verkeersmaatregelen
Vanwege deze werkzaamheden is het noodzakelijk om genoemde wegen enkelzijdig af te sluiten op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.30 uur. Het verkeer wordt dan in beide richtingen om en om langs de werkvakken geleid. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken wordt gewerkt in zo kort mogelijke werkvakken. Woningen en percelen gelegen aan de betreffende wegen blijven op de gebruikelijke manier bereikbaar.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het zagen van de asfaltverharding, het aanbrengen van grasbetontegels langs het asfalt en het aanvullen van de bermen. Aannemersbedrijf Van de Bijl & Heierman uit Opheusden voert de werkzaamheden uit en start op het Hengeland in Afferden. De werkzaamheden duren in totaal 5 tot 6 weken. Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de weersomstandigheden.  

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, neem dan contact op via (0485) 34 83 83 of via info@bergen.nl.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT