Afbeelding
Foto: Gemeente Bergen

Gemeente ruimt nesten eikenprocessierups op

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Natuur

Nieuw Bergen | Vanwege het natte voorjaar waren de rupsen wat later met hun nesten. Inmiddels heeft de gemeente de eerste nesten van de eikenprocessierups opgeruimd. Dit gebeurt alleen binnen de bebouwde kom.

De nesten van de eikenprocessierups worden weggezogen en dat gebeurt met name op locaties waar veel kinderen en/of volwassenen komen. Denk daarbij aan de omgeving van scholen, speeltuintjes, sportvelden en winkels binnen de bebouwde kom.

Melden overlast
De gemeente verwijdert alleen nesten van de eikenprocessierups binnen de bebouwde kom, in de openbare ruimte (dus niet in uw tuin, niet in het buitengebied). U kunt nesten binnen de bebouwde kom melden via www.bergen.nl/meldingen (melding openbare ruimte). De gemeente beoordeelt vervolgens welke locaties prioriteit hebben bij het verwijderen.

Meer informatie
Op de website van GGD Noord-Limburg leest u meer over eikenprocessierupsen en gezondheid. Meer informatie over de eikenprocessierups kunt u ook lezen op www.bergen.nl/eikenprocessierups.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT