De onderhandelaars en (kandidaat) wethouders zijn tevreden met het akkoord. Scan de QR-code voor de video.
De onderhandelaars en (kandidaat) wethouders zijn tevreden met het akkoord. Scan de QR-code voor de video. Foto: Chris Smits

Coalitie eindelijk akkoord (VIDEO)

Video Politiek VIDEO

Nieuw Bergen | Daar waar in de omliggende gemeenten de nieuwe wethouders al lang en breed aan de slag zijn, is nu eindelijk in de gemeente Bergen ook duidelijkheid. Na een bijzonder lang traject van coalitievorming hebben CDA, PK en VVD afgelopen woensdag 29 juni hun coalitieprogramma gepresenteerd en tevens hun kandidaat-wethouders bekend gemaakt. Voor het CDA en de PK zijn en blijven het respectievelijk Antoon Splinter en Claudia Ponjee. De VVD heeft voor vernieuwing gekozen met de 40-jarige Martijn Buijsse uit Boekel. 

Het coalitieakkoord is een document op hoofdlijnen waar dusdanig lang over de tekstuele invulling is nagedacht dat elke coalitiepartij steun hiervoor van haar achterban heeft gekregen. Tijdens de presentatie was ‘bouwen, bouwen, bouwen’ een speerpunt en er is aangegeven dat de ambitie hoger is dan het huidige beleid en er extra ambtelijke mankracht wordt vrijgemaakt om die ambitie te realiseren. Ook is Den Asseldonk specifiek benoemt en kan men tussen de regels door lezen dat het gebouw in de huidige staat haar langste tijd heeft gehad. Op 12 juli worden de wethouders geïnstalleerd en medio september zal bekend zijn hoe de portefeuilleverdeling zal zijn. Wel is duidelijk dat de wethouders weer meer zeggenschap over hun eigen beleidsterreinen krijgen, zodat er minder druk op het ambtelijk apparaat is. 


!