Afbeelding
Foto: Gemeente Gennep

Vlag gehesen voor Global Goals

Openbare publicatie Duurzame energie Maatschappelijke discussie

Gennep | Op de 8ste verjaardag van de Global Goals 0=AZUK64C3O4fG4ggpRm65p_YCUqp3pijZxNiprg7eORnPUCOL1YDhzLvEvTjT3236M_5gU2fsJFKI5pl4enFIjpJjEMOnwz0wWWsG2vUUiOK3zxneEgZQam114Hhgr6J-Pc1InO8zXXtY_AG4_C9PrpsRksHre5qr-A8PGbN-jzI5tbpUi6SqwW-dwRnLh4jyImM&__tn__=*NK*F" tabindex="0" target="_blank">wappert opnieuw de vlag bij het gemeentekantoor van Gennep. Samen met tal van andere organisaties maakt de gemeente jaarlijks een statement voor een duurzame ontwikkeling.

Op maandagochtend 25 september hees burgemeester Hans Teunissen de vlag om extra aandacht te vestigen op dit belangrijke initiatief.Aan de hand van de Global Goals wordt lokaal bijgedragen aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de #verenigdenaties zijn opgesteld, in samenwerking met burgers wereldwijd. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en zetten we ons in voor deze doelen.

Wil je meer weten over hoe er binnen de gemeente Gennep gewerkt wordt met de Global Goals? Kijk dan voor meer informatie op https://www.gennep.nl/global-goals 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT