De keersluis bij Mook
De keersluis bij Mook Foto: Gemeente Mook-Middelaar

Keersluis Mook wordt hoger, betrouwbaarder en sterker

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie

Mook | Een toekomstbestendige keersluis die zorgt voor een hoogwaterveilig achterland. De afgelopen periode onderzocht het projectteam Lob van Gennep wat er nodig is om een goede invulling te geven aan deze opgave. Het projectteam presenteert nu een maatregelenpakket zodat de keersluis tot 2075 voldoet aan de waterveiligheidseisen.

Met de maatregelen wordt de keersluis hoger, betrouwbaarder en sterker. De betonconstructie en deuren worden een halve meter verhoogd tot NAP 13,5 meter. Het bewegingswerk en de besturing van de keersluis worden vervangen. Daarnaast vervangt en verbetert het project de schotbalken, die ook gebruikt om de keersluis volledig af te sluiten. En: de kistdamconstructie wordt verzwaard en verankerd.

Meerdere voordelen door versterking keersluis
In het onderzoek naar een passend maatregelenpakket zijn verschillende opties bekeken waaronder het vervangen van de huidige keersluis. Hoogwaterveiligheid heeft de hoogste prioriteit bij het nemen van maatregelen voor de keersluis. Alle onderzochte opties voldoen aan de wettelijke waterveiligheidseisen. Daarnaast levert dit maatregelenpakket, gericht op het aanpakken van de huidige keersluis, andere voordelen op.

Duurzame oplossing
De keersluis is op dit moment zo’n 30 jaar oud. Normaal gesproken kan een keersluis 50-100 jaar mee. Met de aanpassingen voor de komende 50 jaar, wordt goed gebruik gemaakt van de resterende levensduur. Bovendien zijn voor het aanpassen van de keersluis veel minder nieuwe grond- en bouwstoffen (beton, staal) nodig dan bij een nieuwe keersluis, en heeft het daardoor een lagere milieubelasting;

Minder overlast
Aanpassing van de huidige keersluis levert voor omwonenden en voor de recreatievaart ook minder overlast op dan vervanging. De werktijd en werkzaamheden zijn beperkt tijdens de uitvoering. Ook is het ruimtebeslag na de realisatie minimaal. Er is wel sprake van ophoging, maar niet van verbreding.

Lagere kosten
Aanpassing brengt veruit de laagste maatschappelijke kosten met zich mee. De geschatte investeringskosten voor aanpassing tot 2075 bedragen 5,4 miljoen euro. De kosten voor een nieuwe keersluis zijn geraamd op 35 miljoen euro.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT