Op het eiland wordt in de toekomst een dassenburcht aangelegd
Op het eiland wordt in de toekomst een dassenburcht aangelegd Foto: Gemeente Bergen

Herinrichting en archeologisch onderzoek in Maaspark Well

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Natuur

Well | Het is u vast niet ontgaan, de ontgrondingswerkzaamheden in Maaspark Well gaan voortvarend verder. Het noordelijke deel van het project Maaspark Well, tussen Aijen en de Voorhaven bij ’t Leukermeer in Well, begint meer en meer vorm te krijgen. Onderstaand het tweede deel van de update van dit project.

Herinrichting
Het meest noordelijkste deel van Maaspark Well (grenzend aan Aijen) is volledig heringericht voor de das en andere dieren. Hier zijn hagen en vruchtbomen geplant. Het natuurbeheer is erop gericht om het gebied te beheren conform de waarden die het gebied heeft gekregen.

Natuureiland
Op dit moment zijn de herinrichtingswerkzaamheden gericht op de realisatie van het natuureiland, Op het eiland wordt in de toekomst een nieuwe dassenburcht aangelegd. Nu wordt zand opgespoten, de bulldozer en kraanzorgen voor de profilering van het eiland.


Archeologisch onderzoek
Binnen afzienbare termijn wordt gestart met de ontgrondingswerkzaamheden ten zuiden van de Voorhaven. Daarom is een uitgebreid archeologisch onderzoek in dit gebied noodzakelijk. Provincie Limburg heeft deze opdracht gegund aan archeologische advies- en onderzoeksbureau combinatie RAAP/BAAC.

Eerder onderzoek
Onderzoeksbureau RAAP was eerder betrokken bij het archeologisch onderzoek in het noordelijke deel, tussen Aijen en de Voorhaven. Net als toen worden ook nu data gedigitaliseerd tijdens het veldonderzoek. Heeft u interesse, dan kunt u via de website www.raap.nl/opgraven-in-maaspark-well op de hoogte blijven van het onderzoek en de vondsten. Op deze site staan ook de eerdere archeologische vondsten.

Archeologische vondsten
Enkele archeologische vondsten kunt u ook bekijken in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis. In de vitrine staat onder andere een aardewerk urn en liggen vondsten die afkomstig zijn van Huys de Hildert.