Het college was er onlangs nog op werkbezoek
Het college was er onlangs nog op werkbezoek Foto: Gemeente Gennep

Onderzoek naar toekomst zwembad Pica Mare

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek Recreatie & Toerisme

Gennep | De gemeente Gennep voert een onderzoek uit naar de toekomst van zwembad Pica Mare. De technische staat van het zwembad is verouderd waardoor de kosten voor onderhoud oplopen. Het onderzoek richt zich op drie scenario’s: renovatie, nieuwbouw en sluiting van het zwembad.

“We onderzoeken de bouwkundige en technische staat van het zwembad. Ook kijken we naar het (gewenste) gebruik. Er zijn gesprekken gevoerd met exploitant Vebego en gebruikers van het zwembad zijn bevraagd”, aldus de gemeente. “Op dit moment zijn we bezig met het analyseren van de onderzoeksresultaten.”

De kosten voor renovatie en nieuwbouw zijn hoog, terwijl de begroting van de gemeente de komende jaren zwaar onder druk staat. Wethouder Van Hulsteijn: “Het onderzoek wijst uit dat ieder scenario pijnlijke gevolgen heeft. Sluiting is niet wenselijk, want het zwembad is van belang voor de zwemvaardigheid, gezondheid, het verenigingsleven en de leefbaarheid in onze gemeente. Dat zag en voelde ik ook van dichtbij tijdens de 24-uurs marathon op 18 november. Het college wil een zorgvuldige afweging maken. Daarom voeren we aanvullend overleg over kansen om het zwembad te behouden.”

De gemeenteraad is in november op werkbezoek geweest bij het zwembad. De (burger)raadsleden kregen een uitgebreide rondleiding waarbij ook de technische ruimtes onder het zwembad bekeken zijn. Exploitant Vebego gaf een presentatie over het onderhoud en het gebruik van het zwembad. Het bad is bouwkundig nog best in orde, maar technisch op het eind van zijn levensduur. De energiekosten zijn zeer hoog en het aantal storingen neemt toe. De technische installatie van het zwembad is gekoppeld aan de sporthal en zaal Pica Mare. Dit maakt de situatie complex. Het gebruik van het zwembad is goed. Les- en doelgroepenzwemmen zijn geliefd en ook de verenigingen voor zwemmers, duikers en naturisten maken goed gebruik van het bad. 

Op 8 januari 2024 wordt in een raadsinformatiebijeenkomst de uitkomsten van het onderzoek toegelicht aan de raad. Hierna wordt een collegevoorstel voorbereid, zodat de raad in het eerste kwartaal van 2024 een besluit kan nemen over de toekomst van het zwembad. Op welke termijn er sprake zal zijn van eventuele verbouwing, nieuwbouw of sluiting is nu nog niet te zeggen. In elk geval is dat niet voor 2025. 

Het is begrijpelijk dat de onzekere toekomst van het zwembad vragen oproept. Heeft u op dit moment vragen? Stel ze dan aan uw contactpersoon bij het zwembad, of neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 0485 - 494 141 of mail naar gemeente@gennep.nl.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT