Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 48 - 2023 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Afferden, Berkenkamp 1, realiseren bloemenplukveld
• Afferden, Bleijenbeek 10, realiseren gesloten bodemenergiesysteem
• Bergen, Oude Bergse Heide 5a, realiseren woning
• Bergen, Oude Kerkstraat 11, kappen boom
• WellL, Hoenderstraat 32a, verbouw bestaand woonhuis

Ingediend, sloopmelding
• Afferden, Beekheuvel 2a, gedeeltelijk slopen van een stal
• Siebengewald, Vrij 2, slopen aanbouw en serre bij woning
• Well, Wezerweg 10, verwijderen asbest en sloop stal

Verleend, reguliere procedure
• Bergen, Rembrandtplein 6, verbouwen apotheek
• Well, nabij Sterrenbos 1, plaatsing pinbox

Ingetrokken, reguliere procedure
• Well, Bosserheide 53, nieuwbouw schuilgelegenheid

Algemene wet bestuursrecht

• Subsidieregeling Sociale Cohesie Bergen (L) 2024 (vastgesteld 14 november)
• Subsidieregeling Sport Bergen (L) 2024 (vastgesteld 14 november)
• Subsidieregeling Kunst en Cultuur (L) 2024 (vastgesteld 14 november)

Wet milieubeheer

Meldingen activiteitenbesluit
• Bergen, De Flammert 1211, wijziging logistiek
• Bergen, Op de Paal 4, uitbreiden opslagcapaciteit

Wet ruimtelijke ordening

• Ontwerpbestemmingsplan Ericaweg 5 Siebengewald, omzetten bestemming ‘bedrijf’ naar ‘wonen’, (ter inzage van 29-11-2023 t/m 09-01-2024)
• Ontwerpbestemmingsplan Beltweg 15 Siebengewald, omzetten bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’, (ter inzage van 29-11-2023 t/m 09-01-2024)

Meer informatie over deze bekendmakingen

De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT