Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 51 - 2023 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Afferden, BGN02 T 3460 (nabij Heukelom 22a), vellen twee houtopstanden
• Bergen, BGN02 T 294 (nabij Heukelom 12a), kappen 123 essen
• Bergen, Keulerstraat 30a, realiseren nieuwe gevel

Ingediend, sloopmelding
• Well, Knikkerdorpweg 3, verwijderen asbesthoudend materiaal van dak schuur

Ingediend, melding brandveilig gebruik
• Bergen, De Flammert 1304, gebruik servicekantoor

Verleend, reguliere procedure
• Afferden, Berkenkamp 1, plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning
• Bergen, Smal 5, realiseren B&B

Algemene wet bestuursrecht

• Wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2021 (vastgesteld 12 december 2023) 

De volgende verordeningen zijn 12 december 2023 vastgesteld:
• Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2024
• Verordening forensenbelasting 2024
• Verordening rioolheffing 2024
• Verordening verblijfsbelasting 2024
• Verordening waterverblijfsbelasting 2024
• Verordening onroerendezaakbelastingen 2024
• Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2024
• Legesverordening 2024 Bergen
• Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Bergen 2024

De bovenstaande verordeningen die in 2023 en 2017 zijn vastgesteld zijn ingetrokken.

Wet ruimtelijke ordening

• Afferden, ontwerp bestemmingsplan ‘Langstraat 4-6 Afferden’. Positief bestemmen terras, bedrijfswoning en appartement 2e verdieping en realisatie nieuw appartement 1e verdieping (ter inzage van 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Bergen, ontwerp bestemmingsplan ‘Murseltseweg Nieuw Bergen’. Realisatie 6 seniorenappartementen (ter inzage van 21-12-2-2023 t/m 31-01-2024)
• Bergen, ontwerp bestemmingsplan ‘Aijenseweg 7 Aijen’. Realisatie 5 woningen binnen bestaande bebouwing (ter inzage van 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Bergen, ontwerp bestemmingsplan ‘Rijksweg 23a, 25a en Berkstraat 28 Bergen’. Herziening bestemming Bedrijf naar Wonen en positief bestemmen geplaatste zonnepanelen (ter inzage van 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Bergen, ontwerp bestemmingsplan ‘Wethouder Kortingstraat 19’. Herziening bestemmingsplan voor de realisatie van 9 in plaats van 5 woningen (ter inzage van 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Bergen, ontwerp bestemmingsplan ‘Bergse Heide, Nieuw Bergen’. Realisatie 35 woningen (ter inzage 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Well, ontwerp bestemmingsplan ‘Westflank Well’. Realisatie 38 woningen (ter inzage 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Well, ontwerp bestemmingsplan ‘Elsteren 2 te Well’. Sloop kassen en realisatie van twee woningen, (ter inzage van 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Well, ontwerp bestemmingsplan ‘Kasteellaan Well’. Realisatie 48 appartementen (ter inzage 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Wellerlooi, ontwerp bestemmingsplan ‘Catharinastraat Wellerlooi’. Realisatie 31 woningen (waarvan 24 appartementen) (ter inzage 21-12-2023 t/m 31-01-2024)
• Ontwerp bestemmingsplan “Parapluregeling nachtverblijf binnen horeca”. Regeling voor 7 horecalocaties aan de N271 (ter inzage 22-12-2023 t/m 01-02-2024)

Meer informatie over deze bekendmakingen

De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT