Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 04 - 2024 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend reguliere procedure
• Afferden, Dorpsstraat 9, realiseren 3 appartementen
• Afferden, Heukelom 4, verbouwen zandloods
• Afferden, Heukelom 12, aanleggen gasleiding
• Afferden, Heukelom 12a, aanleggen persleiding
• Afferden, Mgr. Frederixplein 1a t/m 1d, realiseren 4 woningen
• Bergen, Aijenseweg 30, verbouwen bestaande bungalow
• Bergen, Bergse Heide 3, oprichten 35 woningen nieuwbouw
• Bergen, BGN02 T 3388 (nabij Oude Kerkstraat 30, Bergen L), kappen bomen
• Bergen, De Flammert 1011, plaatsen kantoorunits
• Bergen, Lindenlaan 2, bodemenergie woonhuis
• Bergen, Murseltseweg 6, kappen bomen
• Bergen, Murseltseweg 8, oprichten levensloopbestendige woning
• Bergen, Rijksweg 49, nieuwbouw bijgebouw
• Bergen, Wethouder Kortingstraat 19, bouwen zestal woningen
• Siebengewald, Beltweg 3, uitbreiden woning
• Siebengewald, Bessembiender 14, plaatsen terrasoverkapping
• Siebengewald, Gaesdoncksestraat 27, vernieuwen dak
• Siebengewald, Horsterbeek weg 5, aanpassing pluimveehouderij
• Well, Halve Maan 5a, uitbreiden bedrijfsgebouw
• Well, Kasteelsehof 2, nieuwbouw woning
• Well, Moleneind 19, kappen bomen
• Well, ’t Leuken 3a, Bleijenbeek 14 en Walbeckerweg 1a, plaatsen 3 ‘eikpunten’ (bewegwijzering)
• Wellerlooi, Droogstal 6, formaliseren gebruik groomruimte/logiesruimte
• Wellerlooi, Walbeckerweg 2, herbestemmen bedrijfswoning

Ingediend, sloopmelding
• Bergen, Bergse Heide 3, sloop bestaande bebouwing
• Bergen, De Flammert 1211, sloop kantoorpand
• Bergen, Rijksweg 49 slopen bijgebouw
• Siebengewald, Beltweg 3, slopen platte dak van aanbouw
• Siebengewald, Gochsedijk 36-38, verwijderen asbesthoudend dakbeschot
• Well, Bosserheide 23, verwijderen asbesthoudende toepassingen bijgebouw

Verleend, uitgebreide procedure
• Well L, De Kamp 13, herbestemmen boerderij (18 januari 2024 t/m 28 februari 2024)

Algemene wet bestuursrecht

• Besluit Bevoegdheden onder de Omgevingswet: adviesrecht, delegatie, participatie (in werking 01-01-2024)
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Bergen (ingetrokken 01-01-2024)
• Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Bergen (in werking 01-01-2024)

Meer informatie over deze bekendmakingen

De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT