Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 06 - 2024 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend sloopmelding
• Siebengewald, Gaesdoncksestraat 27, verwijderen asbest i.v.m. werkzaamheden dak
• Siebengewald, Nieuweweg 62a, verwijderen leien van dak
• Well, Halve Maan 9, slopen bijgebouw
• Well, Mulderstraat 4, verwijderen asbesthoudende platen
• Well, St. Vitusstraat 3, verwijderen asbesthoudend materiaal en sloop schuur/duiventil

Algemene wet bestuursrecht

• Vastgesteld Wijzigingsbesluit besluit beschermd wonen en opvang 2024

Wet milieubeheer

Meldingen
• Bergen, De Flammert 1211, melding voor gebruik mobiele puinbreker

Meer informatie over deze bekendmakingen

De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op https://www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT