De Alverman blijft ook na 1 januari gewoon open
De Alverman blijft ook na 1 januari gewoon open Foto: Frans Thonen

De Alverman draait door

Video Hobby & vrijetijd Kunst & cultuur Maatschappelijke discussie VIDEO

Afferden | De Alverman zal in ieder geval voorlopig door blijven draaien. Dat kan rustig gesteld worden na de goed bezochte bijeenkomst op maandagavond 4 december in De Alverman. Daar hebben zich 14 personen aangemeld voor de vorming van een interimbestuur ter vervanging van het huidige bestuur dat aangegeven had per 1 januari te stoppen met hun werkzaamheden. (Door Frans Thonen)

Het dorp Offere werd onlangs verrast door een brief van de Gemeente Bergen waarin werd aangekondigd dat De Alverman per 1 januari 2024 zou sluiten als er na die datum geen nieuw bestuur zou zijn. Samen met wethouder Claudia Ponjee en de Vereniging Voor Kleine Kernen werd iedereen opgeroepen naar De Alverman te komen om te kijken hoe het multifunctionele centrum voor Afferden behouden kon blijven.


De grote opkomst op deze avond gaf al aan dat er ondanks het verleden best wel draagvlak bestaat voor De Alverman. Die inschatting werd nog eens bevestigd toen al vrij snel 14 personen zich spontaan opgaven om zitting te nemen in een te vormen interimbestuur. Ook gaven diverse mensen zich op om taken te verrichten in de verschillende werkgroepen. Met dit resultaat was de dreigende sluiting van De Alverman van tafel en kan het nieuwe bestuur in eerste instantie onder leiding van het VKKL aan de slag om inhoud te geven aan een nieuwe organisatiestructuur bij De Alverman. 

Mochten er nog mensen zijn die op deze avond niet aanwezig konden zijn en toch de handen uit de mouwen willen steken in een van de vele werkgroepen, kunnen zich via e-mail melden bij g.janssen@vkkl.nl

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT