Mogelijke noodopvang vluchtelingen in Bergen

Video Maatschappelijke discussie Politiek VIDEO

Nieuw Bergen | De gemeente Bergen onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een crisisnoodopvang voor vluchtelingen op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Gekeken wordt of het mogelijk is om hier maximaal 90 mensen te huisvesten voor een periode van drie maanden. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te weinig opvanglocaties. De asielzoekerscentra zitten vol. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft daarom de opdracht om 225 vluchtelingen op te vangen voor drie maanden. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om hieraan een steentje bij te dragen en zo de asielzoekerscentra te ontlasten. 

Nog geen besluit genomen
“Het plaatsen van een crisisnoodopvang heeft impact op de omgeving, op inwoners, bedrijven, verenigingen en de gemeentelijke organisatie. Voordat we kunnen besluiten of een dergelijke opvang er komt of niet, willen we het gesprek aangaan met alle betrokkenen en hun vragen, zorgen en meningen ophalen”, vertelt wethouder Martijn Buijsse. Het college van burgemeester en wethouders gaat vanaf maandag 19 september in gesprek met verenigingen en bedrijven op bedrijventerrein De Flammert, Dorpsraad Nieuw Bergen en de direct omwonenden. Deze partijen ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 

Inloopavond
Daarnaast organiseert de gemeente een inloopavond voor alle andere geïnteresseerden uit de gemeente. Zij kunnen binnenlopen op donderdag 22 september, tussen 19.30 en 21.00 uur, in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. Daar kunnen zij onder andere in gesprek met de burgemeester en wethouders en hun vragen stellen, zorgen uiten en mening delen.

Hoe verder?
Het college verzamelt alle vragen, zorgen en opmerkingen en neemt deze mee in het besluit om wel of geen tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen te realiseren op het oude zwembadterrein. Over dit besluit gaat het college in overleg met de gemeenteraad. Naar verwachting wordt in oktober definitief besloten of de noodopvang er komt of niet. 

Als vrijwilliger een steentje bijdragen
Mocht de crisisnoodopvang er inderdaad komen, dan zoekt de gemeente weer naar mensen die als vrijwilliger een handje willen helpen bij de opvang van vluchtelingen. Inwoners die interesse hebben om hier hun steentje aan bij te dragen, kunnen zich nu al melden bij de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Als de crisisnoodopvang er daadwerkelijk komt, neemt de gemeente contact op met deze mensen voor meer informatie.


PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT