Wie o wie ????
Wie o wie ???? Foto: Eigen

Gemeenteraad Mook en Middelaar draagt nieuwe burgemeester voor

Algemeen Maatschappelijke discussie Politiek

Mook | Op donderdag 8 februari wordt duidelijk wie zich de komende jaren burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar mag noemen. De gemeenteraad maakt dan openbaar op wie van de 23 sollicitanten de keuze is gevallen. U kunt deze vergadering (alleen audio) volgen via de agenda van de raadsvergadering van donderdag 8 februari op www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad 

Naam rond 19.30 uur bekendgemaakt
De gemeenteraad kiest in een besloten vergadering op voordracht van een Vertrouwenscommissie welke kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Mook en Middelaar. Direct na dit besloten deel wordt rond 19.30 uur de naam van de voorgedragen kandidaat openbaar gemaakt. De aanbeveling wordt door de gemeenteraad gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Verder rapporteert de commissaris van de Koning aan de minister van BZK hoe de procedure is verlopen.

Vervolgstappen
De kandidaat wordt gescreend door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en onderworpen aan een fiscaal onderzoek. Als dit geen bijzonderheden oplevert, spreekt de minister met de kandidaat en draagt hij deze voor aan de Koning. Koning Willem-Alexander benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. De procedure duurt zo’n drie maanden. De nieuwe burgemeester start begin juni 2024. Huidig burgemeester Willem Gradisen blijft dan in functie.

Willem Gradisen 1 juni met pensioen
Mook en Middelaar startte afgelopen jaar de zoektocht naar een opvolger van Willem Gradisen. Na 12 jaar burgemeesterschap van gemeente Mook en Middelaar is hij in 2024 niet herbenoembaar, omdat hij in dat jaar 70 wordt. Bij wet is bepaald dat burgemeesters op die leeftijd hun werkzaamheden moeten beëindigen. Op 1 juni 2024 gaat burgemeester Gradisen met pensioen.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT