Project Groene Rivier Well in een oogopslag

Video Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie VIDEO

Well | De afgelopen jaren zijn de verschillende stakeholders van het project ‘Groene Rivier Well’ druk doende geweest om te komen tot één breed project waarin er meekoppelkansen zijn voor natuur, landbouw en water veiligheid. Het totale project moet in 2029 klaar zijn. 

Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, wordt er iedere dag gewerkt aan sterke dijken en behouden we ruimte voor de rivier. Dit is nodig om nu en in de toekomst veilig te blijven wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om slim samenspel met partners en betrokkenen. De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. 

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. Meer weten over Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well? Ga dan naar www.waterschaplimburg.nl/gebiedsontwikkeling-well 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT