Belading van schepen door de drijvende verwerkingsinstallatie Kaliwaal 41
Belading van schepen door de drijvende verwerkingsinstallatie Kaliwaal 41 Foto: Gemeente Bergen

Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken

Well | Tijdens de afgelopen hoogwaterperiode had het project Maaspark Well al een waterstandsverlagend effect van tussen de 12 en 15 centimeter. Volgens het huidige plan wordt dit uiteindelijk 26 centimeter.

Gemeente Bergen trekt in de plannen voor Maaspark Well samen op met Kampergeul BV. Dit is een samenwerkingsverband van vier zand- en grindbedrijven. Kampergeul zorgt voor de zandwinning. Dat levert in totaal zo’n 16 miljoen kubieke meter aan zand, grind en andere delfstoffen op. Na de zandwinning wordt het gebied opnieuw ingericht met de hoogwatergeul, de vergrote voorhaven en de aanleg van de oevers.

Start ontgronding richting De Kamp
De werkzaamheden in Maaspark Well liggen goed op schema. Het gebied tussen de toekomstige hoogwatergeul (1) en de weg De Kamp wordt van noord naar zuid strooksgewijs ontgrond. Inmiddels is Kampergeul gestart met de ontgraving van de bovenlaag richting buurtschap De Kamp (2). Deze bovenlaag wordt tijdelijk opgeslagen tussen de hoogwatergeul en de Vergrote Voorhaven (3) en straks gebruikt voor de natuurlijke herinrichting van het schiereiland (4). Het onderliggende zandpakket wordt vervolgens met de zandzuiger opgezogen en door de drijvende klasseerinstallatie Kaliwaal 41 verwerkt tot hoogwaardig beton- en metselzand.


De lage zichtwal tussen De Kampweg en de ontgronding wordt doorgetrokken richting De Kamp en zal gedurende de afgraving blijven liggen. Vanaf de Halve Maanseweg tot voorbij het buurtschap De Kamp krijgt deze wal een hoogte van zes meter en dient daarmee tevens als geluidswal. De teelaarde (bovenlaag) waarmee de wal wordt opgebouwd, wordt ingezaaid en na de afgraving gebruikt voor de herinrichting.

Voorbijgangers informeren
Met de gemeente overlegt Kampergeul om een informatie- en uitkijkpunt op de geluidswal bij de Jacobshoeve te plaatsen. Voorbijgangers en geïnteresseerden kunnen er informatie over het project lezen en uitkijken over de werkzaamheden. Het ontgrondingsgebied zelf is verboden terrein voor onbevoegden en is zodoende afgezet met puntdraad.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT