Impressie van de nieuwe Heijense haven
Impressie van de nieuwe Heijense haven Foto: Gemeente Gennep

Bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld door college

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie Politiek

Heijen | Het college van B&W van de gemeente Gennep heeft het bestemmingsplan Haven Heijen vastgesteld. Daarbij is ook een fors pakket aan maatschappelijke maatregelen opgenomen. Door middel van dit bestemmingsplan legt de gemeente de gebruiks- en bouwmogelijkheden vast voor de uitbreiding van de haven en het bedrijventerrein Hoogveld. 

Volgens het college is de uitbreiding van de haven met ruim 12,6 hectare is goed voor de werkgelegenheid, nu en in de toekomst. Daarnaast zouden inwoners meeprofiteren door natuurontwikkeling en recreatie (15 hectare), hoogwaterbescherming (14,7 hectare), verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Volgens planning bespreekt de gemeenteraad op 31 januari de voorstellen van het college. Voor meer informatie en inzage van het raadsvoorstel zie www.gennep.nl/havenheijen.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT