Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte Publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 38 - 2022 voor u op een rijtje gezet.

Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Afferden L, Berkenkamp 5, oprichten garage
• Afferden L, Dorpsstraat 36, wijzigen bestemming naar wonen
• Bergen L, Paulus Potterstraat 5, oprichten kapsalon
• Siebengewald, Heidestraat 5, oprichten garage
• Siebengewald, Koekoek 1, renoveren dakconstructie stal
• Well L, De Kamp 11, oprichten keerwand

Ingediend, sloopmelding
• Afferden L, Bleijenbeek 10, slopen 2 bijgebouwen
• Afferden L, Rimpelt 12, verwijderen asbest
• Siebengewald, Koekoek 1, verwijderen asbest
• Wellerlooi, Rijksweg-Zuid 18, slopen overkapping

Algemene wet bestuursrecht
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beleidsregels vastgesteld:
• Participatiefonds voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen Bergen 2022
• Diplomazwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen Bergen 2022

Wet milieubeheer

Meldingen activiteitenbesluit
• Afferden L, Rimpelt 33, realisatie toilet-/douchegebouw

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT