Professor Sjaak Kroon houdt een lezing bij Mariaschool Bergen
Professor Sjaak Kroon houdt een lezing bij Mariaschool Bergen Foto: Tilburg University

Lezing ‘Het dialect van Noord-Limburg’ bij de Mariaschool

Algemeen Kunst & cultuur Maatschappelijke discussie

Bergen | Op uitnodiging van de Historische Kring Maas en Niers houdt Sjaak Kroon donderdag 23 november in de Mariaschool in Oud-Bergen een lezing over ‘Het dialect van Noord-Limburg’. Deze bijeenkomst begint om 14.30 uur en is gratis voor leden. Niet-leden betalen 5 euro inclusief koffie of thee.

Het dialect van Noord-Limburg is een bijzonder dialect. Taalpolitiek gezien maakt het deel uit van de sinds 1997 onder het Europees Handvest voor regionale talen officieel erkende Limburgse streektaal. Maar eigenlijk is het geen echt Limburgs en heeft ook nauwelijks typisch Limburgse dialectkenmerken. Samen met de dialecten van Zuid-Gelderland, het Land van Cuijk en het Land van Kleef vormt ‘t het Kleverlandse dialect.

Over dat dialect gaat de voordracht van Sjaak Kroon. Hij gaat daarbij in op een uitgebreid en gevarieerd scala aan onderwerpen: dialectkaarten en -grenzen; de dialectwoordenschat in spreekwoorden en zegswijzen; dialect op straat; schrijfwijze en vormenrijkdom van het dialect; sociale waardering van dialecten; en dialect en carnaval. Het is een voordracht met praatjes en plaatjes die onderhoudend en tegelijk ook leerzaam is.

Kroon is emeritus-hoogleraar Meertaligheid in de multiculturele samenleving bij Tilburg University. Daarnaast was hij meer dan 20 jaar vorst en voorzitter van CV De Krölstarte. Hij maakt deel uit van de redactie van het Dialectwoordenboek en Dialectspreekwoordenboek van de gemeente Gennep die momenteel een herziene uitgave van het Dialectwoordenboek voorbereidt.

In verband met de organisatie en beschikbare ruimte worden belangstellenden verzocht zich voor de lezing aan te melden op e-mailadres: lgog.maasenniers@gmail.com. Een ontvangstbevestiging van de aanmelding wordt niet gestuurd.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT