Groene rivier Well
Groene rivier Well Foto: Waterschap Limburg

Samen aan de slag met Groene Rivier Well

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Well | Bewoners en bezoekers die genieten van het gebied de Groene Rivier in Well: dat moet het eindresultaat zijn van inspanningen van Waterschap Limburg, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en Gemeente Bergen. Al langer zijn er plannen om de Maas ter hoogte van Well meer ruimte te geven, waardoor de waterstand bij hoogwater daalt. Het hoge water van vorig jaar was een extra aanleiding om te kijken of verschillende plannen in één keer en eerder uitgevoerd kunnen worden. 

Op maandag 23 mei houden de betrokken partijen in MFC De Buun een informatieavond voor de inwoners van Well. De partijen onderzoeken al langere tijd samen hoe de Maas bij Well meer ruimte kan krijgen. In het toekomstbeeld komen niet alleen de oorspronkelijke plannen terug, maar ook de opgaven die pas over 10 à 20 jaar gepland stonden. Deze worden nu tegelijk uitgevoerd.  Naast een teruglegging van de dijk en dijkversterking wordt nu ook het buitendijks gebied in één keer goed ingericht en worden extra waterstand-verlagende maatregelen getroffen. Tijdens de genoemde avond wordt dus dit toekomstbeeld van de Groene Rivier Well gepresenteerd. Daarna is er een informatiemarkt waarbij volop ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst start om 19.00 uur.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT