Afvalinzameling Bergen verplaatst

Archiefbericht

Vanwege carnaval wordt de afvalinzameling verplaatst

afvalkalender 2016 Tijdens het carnaval op maandag 8 en dinsdag 9 februari wordt er geen huisvuil (GFT- en restafval) opgehaald. De ophaalroutes van deze dagen zijn verschoven: ï‚· maandag 8 februari wordt zaterdag 6 februari ï‚· dinsdag 9 februari wordt zaterdag 13 februari U dient uw grijze en/of groene containers op de inzameldag altijd voor 7.30 uur aan de weg te zetten. PMD De inzameling van plastic-, metaal en drankverpakkingen (PMD) is ongewijzigd: woensdag 10 februari. Inzameling start om half acht De inzameling start altijd ‘s morgens om half acht. Dit betekent dat uw afval op de inzameldag altijd vóór half acht aan de straat moet staan. Na half acht geplaatst en niet geledigd of zijn de PMD-zakken niet opgehaald? Bij de eerstvolgende inzamelronde worden ze leeg gemaakt/opgehaald.  

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT