Cora Leek
Cora Leek Foto: Cora Leek

Column: G*dsamme

Column Column

Het oudejaar had een mooie uitsmijter: de wooncrisis wordt veroorzaakt door honkvaste senioren.
Volgens 55% van de gemeenten stromen ze niet door naar kleinere woningen.

Het is dat ik juist in een oliebol hapte, maar anders was er een stortvloed aan lelijke woorden uit mijn mond gekomen. Is het de journalistiek die onzorgvuldig is of geven de gemeenten blijk van een kortetermijnvisie?
Wij senioren weten wel beter.

Hoe was het ook alweer? Ouderen moesten zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Om kosten te besparen werden verzorgingshuizen gesloopt of omgebouwd. Ouderen die zich om reden van eenzaamheid of kleine ongemakken niet zelfstandig staande konden houden, werden te licht bevonden. De gemeenten moesten keukentafelgesprekken houden om de toegang tot zowel thuiszorg als verpleeghuiszorg strenger te selecteren.
De doelgroep van ouderen is echter divers. Wie kleiner wil wonen, vangt bot. In ons eigen dorp Nieuw Bergen was voor onze buren geen appartement te huur. Wie niet kleiner wil wonen, gaat zijn woning aanpassen aan zijn behoeften.

Al in de jaren tachtig was bekend dat het aantal ouderen toenam. Ik heb zelf een actieve rol gespeeld in de ouderenzorg en mijn neus gestoten tegen starre instituties.

Het verschil met toen is dat ik nu bij de senioren hoor. Er is nog niets veranderd.

Cora Leek

!