Limburgse VVD-fracties doen beroep op eigen partij

Video Politiek VIDEO

Verschillende Limburgse afdelingen van de VVD hebben in een brandbrief aan de VVD-fractie in de tweede kamer haar zorgen geuit over het asielbeleid. In een uitgebreid interview met de collega’s van Meijel24 legt Teun Heldens haarfijn uit waar de lokale VVD schoen wringt ten opzichte van het landelijk beleid. 


 Lees hier de brief:

Geachte heer Brekelmans, Geachte VVD-fractie in de Tweede Kamer, 

Als Limburgse volksvertegenwoordigers maken wij ons grote zorgen over de enorme toe- en instroom van asielzoekers. Wij vragen u dringend om meer aandacht voor de impact hiervan op onze samenleving en gemeenten omdat wij als volksvertegenwoordigers in de gemeente ervaren dat het draagvlak om asielzoekers op te vangen op de huidige werkwijze drastisch afneemt. Ook zijn we niet te spreken over de bijbehorende communicatie. 

Het moge duidelijk zijn dat onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers naast alle andere problematieken en (voortgaande) decentralisaties. Het draagvlak om nog meer mensen op te vangen gaat met de dag achteruit. Dit is in combinatie met oplopende prijzen van woonruimte, energielasten en levensonderhoud een zorgwekkende ontwikkeling. 

De bevoegdheid voor het toestaan van een AZC (afgezien van crisisnoodopvang) ligt bij de gemeenteraad. De gemeenteraden zijn begin dit jaar nog gekozen met enthousiaste en gepassioneerde volksvertegenwoordigers. Afwegingen of een AZC past op ons grondgebied, zijn aan ons. Wij vertegenwoordigen immers onze inwoners. Gemeenten hebben al diverse malen aangegeven dat de rek eruit is en dat het kabinet ook echt zélf de zaak onder controle moet krijgen. Het tegendeel lijkt te gebeuren. Op dit moment lijkt er zelfs te worden gedreigd met dwang vanuit Staatssecretaris Van den Burg om opvanglocaties desnoods tegen de wil van gemeenten in te realiseren. Het schiet bij ons in het verkeerde keelgat als onze grondwettelijke autonome positie met de voeten wordt getreden. Wij vragen u als Kamerlid om poolshoogte te komen nemen en onze ervaringen en opvattingen mee te nemen naar Den Haag ter uitvoering van het VVD verkiezingsprogramma en het beperken van de asielstroom.

 Lokaal is de huidige belasting van al dan niet tijdelijke opvang niet langer houdbaar of verdedigbaar. Er zijn te weinig koop- en huurwoningen beschikbaar en het verlenen van voorrang aan statushouders ten opzichte van mensen die al járen wachten op een (sociale huur)woning zorgt voor veel onbegrip in de samenleving waar wij terecht als volksvertegenwoordigers op worden aangesproken.

Uiteraard willen wij mensen in nood opvangen. Zeker van onze Europese buurlanden, maar het moet wel behapbaar blijven. Ook zien we dat er ‘’veiligelanders’’ verblijven in de AZC’s. Mensen die kansloos zijn om hier asiel te verkrijgen, maar wel een opvangplek bezet houden. Wij zijn als gemeenten en provincies mede-eigenaar geworden van een probleem waar wij niet om gevraagd hebben en waar we ook niet op een democratische manier over mee kunnen praten. 

Gisteren nog vernamen wij dat aan de Veiligheidsregio’s is verzocht om extra opvangplekken te realiseren waarvan ca. 450 voor de rekening van Limburg. Deze route vinden wij oneigenlijk. Veiligheidsregio’s dienen zo snel mogelijk weer terug te gaan naar de basistaken, namelijk fysieke rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij als lokale volksvertegenwoordigers zijn beslissingsbevoegd waar het gaat om asielopvang en u als landelijke volksvertegenwoordiger gaat over het asielbeleid en de toe- en instroom. We vragen u vooruitlopend op een gesprek alvast om dringend te werken aan een beperking bijvoorbeeld door middel van een asielstop en het versnellen van de stroperige asielprocedures. Wij gaan dan ook graag snel met u als bevoegd gezag in gesprek op meerdere locaties in Limburg over deze dringende kwestie. 

Ondanks het zomerreces (dat wij ook hebben) hopen we snel van u te mogen vernemen, zodat wij de autonomie van onze gemeentebesturen en de basistaken van de veiligheidsregio’s kunnen herstellen. 

Hoogachtend, Teun Heldens, Peel en Maas      Sebastiaan Vliegen, Voerendaal  


Mede ondersteund door onderstaande Limburgse VVD-fractievoorzitters:
Yvonne Douven, Horst aan de Maas
Cornelieke van den Bergh- Visser, Mook en Middelaar
Bram Nijst, Gennep
Leon Bastiaans, Venlo
Thomas van Gemert, Weert
Pepijn van Rijen, Bergen
Hans van Lierop, Nederweert
Eefje Joosten, Sittard
Bas Kühnen, Venray
Bert Zeegers, Maasgouw
Lucas Baggerman, Landgraaf
Marc van den Berg, Heerlen
Semna Rouschop, Stein
Marco Sturmans, Beekdaelen

!