Afbeelding
Foto: Chris Smits

Verplichte publicaties gemeente Bergen

Openbare publicatie Maatschappelijke discussie Politiek

Nieuw Bergen | Hieronder zijn de Verplichte Publicaties van de gemeente Bergen week 16 - 2024 voor u op een rijtje gezet.  

Omgevingsvergunning

Ingediend, reguliere procedure
• Afferden, nabij Bleijenbeek 14, aanpassen inrit
• Bergen, Murseltseweg 32, doorbreken muur tussen keuken en woonkamer
• Bergen, Parallelweg 7, wijzigen fundering en nieuwe kwaliteitsbeoordeling

Ingediend, sloopmelding
• Bergen, Baron de Liedelstraat 18, verwijderen asbest uit woning
• Bergen, Reigerstraat 4, verwijderen asbesthoudend materiaal
• Bergen, Aijenseweg 30, sloop woning (grotendeels)

Verleend, reguliere procedure
• Bergen, Aijenseweg 30, verbouwen bestaande bungalow en (deels) vervangen nieuwbouw
• Bergen, De Flammert 1508, verbouwen bedrijfspand
• Bergen, Rijksweg 49, nieuwbouw bijgebouw
• Well, De Kamp 5, realiseren buitenzwembad vakantiepark Leukermeer

Ingetrokken, reguliere procedure
• Siebengewald, Augustinusweg 1, oprichten hotel

Algemene wet bestuursrecht

Ingetrokken:
• Onderwijskansenbeleid Gemeente Bergen 2019-2023
• Beleidsregels Beschut Werken;
• Beleidsregels Loonkostensubsidie;
• Beleidsregel Niet Uitkerings Gerechtigden (NUG);

Vastgesteld:
• Onderwijskansenplan 2024-2027
• Beleidsregel Re-integratie Participatiewet gemeente Bergen (L) 2024

Wet milieubeheer

Meldingen milieubelastende activiteit
• Well, Elsterendijk 6a, tijdelijk plaatsen propaantank
• Afferden, nabij Heukelom 4, wijzigen gas afleverstation

Meer informatie over deze bekendmakingen

De volledige tekst van deze bekendmakingen met de bijbehorende rechtsbeschermingsmogelijkheden leest u op www.bergen.nl/regelingen-en-bekendmakingen. Neem voor meer informatie contact op met het Klant Contact Centrum.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT