Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid Foto: CCV

Enquête voor een veilig buitengebied

Algemeen 112

Gemeente Gennep | Bedrijven en bewoners in buitengebieden hebben steeds vaker te maken met criminele activiteiten, zoals inbraken en diefstal. Bovendien wordt in het buitengebied vaak chemisch afval gedumpt. Ook worden er regelmatig hennepkwekerijen in leegstaande schuren ontdekt.

Gezamenlijke aanpak
Om deze problemen aan te pakken, werkt de gemeente samen met de politie, brandweer, bewoners en ondernemers, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Met deze samenwerking willen de partijen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Buitengebied behalen.

Enquête
Om het keurmerk te behalen is een plan van aanpak opgesteld. Een onderdeel hiervan is een enquête onder ondernemers en bewoners om meer informatie te verkrijgen over de veiligheidsproblemen die er spelen. De enquête gaat niet alleen over criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook over brandveiligheid en verkeersveiligheid. De enquête kunt u via https://hetccv.nl/onderwerpen/kvo/gennep/  anoniem invullen. Het invullen hiervan duurt ongeveer 10 minuten. U kunt de link naar de enquête maar één keer gebruiken.

!