Het leegstaande kantoorpand gaat nieuwe bestemming krijgen
Het leegstaande kantoorpand gaat nieuwe bestemming krijgen Foto: Google

Nieuwe bestemming voormalig accountantskantoor

Algemeen Maatschappelijke discussie Ondernemers Politiek

Nieuw Bergen | Het college van B&W van de gemeente Bergen heeft besloten mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging voor het voormalig accountantskantoor aan de Lindenlaan in Nieuw Bergen. Er is een principeverzoek ingediend om ter plaatse acht appartementen te realiseren en daarvoor moet een herziening van het bestemmingsplan plaatsvinden naar ‘Wonen’. Het college is hiermee onder gestelde voorwaarden akkoord gegaan en gaat medewerking verlenen.

Het karakteristieke pand aan de Lindenlaan kent een lange geschiedenis. In 1967 werd het pand gebouwd door de Boerenleenbank die, vanwege een fusie met de Raiffeissenbank in 1972 overging naar Rabobank. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was in het gebouw een kantoor van het Waterschap Limburg gevestigd. Later is het een accountantskantoor geworden en inmiddels staat het pand reeds enkele jaren leeg.

!