Afbeelding
Foto: eigen

Extra huizen en horeca op Mosaïque

Algemeen Maatschappelijke discussie Politiek

Provincie Limburg en Gemeente Bergen zetten zich samen in voor verbetering van de woon- en leefomgeving in Nieuw Bergen. Onder andere door winkelruimte in winkelcentrum Mosaïque te transformeren in woonruimte. 

Hiervoor is een samenwerkingsagenda opgesteld, die gedeputeerde Lia Roefs van Provincie Limburg en wethouder Frans Pekema van Gemeente Bergen vandaag hebben ondertekend. De (her)ontwikkeling van Mosaïque Oost is de laatste fase in de gehele transformatie van het centrum. Met deze ontwikkeling wil Gemeente Bergen een flinke impuls geven aan de woningbouwopgave die er op dit moment ligt. 

Een deel van de oudere winkelpanden wordt uit de markt gehaald. Hier komen nieuwe horeca, circa 25 levensloopbestendige woningen en andere functies die passen bij het centrum, voor in de plaats. Dit gebeurt in goed overleg met de huidige eigenaren en huurders van de panden. Deze gesprekken zijn in volle gang en hebben bijvoorbeeld al geleid tot de verplaatsing van de Action. In een later stadium worden ook de buurtbewoners weer nadrukkelijk betrokken. 

Twee vliegen in één klap
‘Een vitaal winkelhart is van groot belang voor de leefbaarheid in onze gemeente’, vertelt wethouder Frans Pekema. ‘Mosaïque was een belangrijke impuls voor het centrum van Nieuw Bergen. Door invulling te geven aan de grote behoefte aan woningruimte en oude winkelruimte uit de markt te nemen, maken we het centrum nu af. Met de ontwikkeling van Mosaïque Oost slaan we twee vliegen in één klap.’

Kwaliteit Limburgse Centra
Provincie Limburg heeft in 2019 het kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) vastgesteld, met een beschikbaar budget van € 25 miljoen. Met dit kader wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van woningbouwplannen en de verbetering van de woon- en leefomgeving. De gemeente realiseert buiten het project Mosaique aanvullend 50 woningen (samen met partners) voor de doelgroepen senioren, inwoners met een zorgindicatie en starters. 

In de samenwerkingsagenda geeft Provincie Limburg aan de intentie te hebben een bedrag van maximaal € 750.000 te verstrekken voor de ontwikkeling van Mosaïque Oost. Gemeente Bergen investeert een bedrag van € 850.000. De totale investering bedraagt minimaal € 19,1 miljoen.

Gedeputeerde Roefs: “De Provincie Limburg zet zich samen met partners, zoals de gemeente Bergen, in voor leefbare buurten en wijken. Belangrijk daarbij is de juiste woning op de juiste plek en tijdig beschikbaar. De ontwikkelingen in Bergen passen daar uitstekend in en dragen bij aan doorstroming op de woningmarkt én zorgen voor woningen voor senioren, starters en inwoners met een zorgindicatie. Een ontwikkeling waar Bergen trots op kan zijn.”

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT