Afbeelding
Foto: WML

Inloopbijeenkomst dijkversterking Nieuw Bergen

Openbare publicatie Hoog water - LOB - Dijken Maatschappelijke discussie

Nieuw Bergen | Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen organiseert samen met Waterschap Limburg een inloopbijeenkomst op donderdagavond 28 september van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom!

Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich laten informeren over de verdere uitwerking van het ontwerp van de dijk, de planning en fasering van de werkzaamheden en de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. Ook is Waterschap Limburg aanwezig met informatie over de te verleggen kabels en leidingen. Er is geen presentatie, u kunt komen wanneer u wilt. De bijeenkomst duurt tot 21.00 uur en vindt plaats bij recreatiecentrum Den Asseldonk in Nieuw Bergen.

Onderzoeken in deelgebied
In september en oktober voert Dijkzone Alliantie Nieuw Bergen enkele milieukundige boringen uit. Eind september worden de archeologische proefsleuven gegraven en wordt ook begonnen met het opzoeken en verwijderen van mogelijke ontplofbare oorlogsresten (explosieven uit de Tweede Wereldoorlog).

Start werkzaamheden
Om met de daadwerkelijke grondwerkzaamheden voor de dijkversterking in Nieuw Bergen te kunnen starten in het voorjaar van 2024 is het noodzakelijk dat bovenstaande onderzoeken voor die tijd zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken vinden ook in Heukelom plaats. Naar verwachting is dat vanaf april 2024.

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT