Afbeelding
Foto: WML

Dijkversterking Nieuw Bergen

Algemeen Hoog water - LOB - Dijken

Nieuw Bergen | Bij de dijkversterking Nieuw Bergen gaat Waterschap Limburg samenwerken met de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie. Dit is een samenwerking van Ploegam BV en Dura Vermeer.  

Dijkzone Alliantie plaatst onder andere een tijdelijk projectkantoor aan de Lindenlaan in Nieuw Bergen.  Vanaf begin maart werkt het projectteam van Waterschap Limburg en Dijkzone Alliantie op deze locatie samen om uiteindelijk een toekomstbestendige dijk te realiseren.  Het team werkt het ontwerp verder uit, voert verschillende gesprekken met onder andere de omgeving en gemeente en doet aanvullende onderzoeken. De aannemer voert op dit moment onderzoeken uit die nodig zijn voor de dijkversterking. In totaal nemen deze twee weken in beslag, verspreid over de maanden januari en februari. De onderzoekers beperken de overlast van hun werkzaamheden tot een minimum, waardoor omwonenden weinig hinder ervaren. 

PODCAST

HOBBY EN VRIJE TIJD

HOOG WATER - LOB - DIJKEN

DUURZAME ENERGIE

VIDEO

SPORT